offentlig

Uglefrise I
Universitetet i Bergen
2011
Foto: Alf E. Andresen
Opphavsrett: Rakel Elice Huglen / BONO

Uglefrise I
Universitetet i Bergen
2011
Foto: Alf E. Andresen
Opphavsrett: Rakel Elice Huglen / BONO

Uglefrise II
Universitetet i Bergen, 2013
Foto: Alf E. Andresen
Opphavsrett: Rakel E. Huglen/ BONO

Film Magnus Halsnes fra avdukelsen

Uglefrise III
Universitetet i Bergen, 2015
Foto: Alf E. Andresen
Opphavsrett: Rakel E. Huglen/ BONO

Public art at Carl Berner Subway Station, Oslo.
29.06-15.08.2012
Title: “Winter II”
Materials: Shredded Christmas gift paper and fluorescent tubes.

Videoinstallasjon Pyramiden Svalbard

Videoinstallasjon Pyramiden Svalbard

Videoinstallasjon Pyramiden Svalbard

Kunst i offentlig rom

Recent projects